FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DEL PAÍS VALENCIÀEl punt de vista dels MRP

En aquest espai trobeu el punt de vista dels MRP sobre decisions preses per les administracions educatives